Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

BẢNG KHẢO SÁT PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VỀ KHỞI NGHIỆP XÃ HỘI

Xin kính chào quý anh/chị,

Hiện nay nhóm tác giả đang thực hiện nghiên cứu về các yếu tố quyết định đến ý định khởi nghiệp xã hội. Bảng câu hỏi này là một phần của dự án nghiên cứu về Sáng tạo Doanh nghiệp Tạo tác động Xã hội tại HEC Montréal. Các nội dung phỏng vấn dưới đây chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, không đại diện cho ý chí hay quyết định của bất kỳ cá nhân tham gia thảo luận nào trong các sự việc cụ thể.

Quý anh/chị vui lòng dành ít thời gian chia sẻ ý kiến/quan điểm của chính bản thân mình đối với các phát biểu/nhận định được nêu trong bảng khảo sát dưới đây. Vì ấn tượng đầu tiên của bạn phản ánh rõ nhất ý kiến thực sự của bạn nên xin bạn vui lòng trả lời các câu hỏi trong bảng câu hỏi này mà không có bất kỳ sự do dự nào. Không có giới hạn thời gian để hoàn thành bảng câu hỏi, mặc dù chúng tôi ước tính rằng việc này sẽ mất khoảng 20 phút.

Sự phản hồi khách quan quý báu của quý anh/chị góp phần quan trọng giúp nghiên cứu này được hoàn thành. Chúng tôi mong rằng câu trả lời của anh/chị hoàn toàn là ý kiến cá nhân và không bị ảnh hưởng bởi những nhận định chung của xã hội hay thông tin từ tạp chí, sách báo, v.v.

Xin cam kết tất cả các thông tin tại Bảng khảo sát này là khuyết danh. Thông tin được thu thập sẽ được ẩn danh và sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt. Nó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nâng cao kiến thức và phổ biến các kết quả tổng thể trong các diễn đàn học thuật hoặc chuyên môn.

Nhà cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu trực tuyến đồng ý không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào (hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến người tham gia nghiên cứu này) cho bất kỳ người dùng nào khác hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào (kể cả giáo viên giới thiệu sinh viên đến với khảo sát này), trừ khi người trả lời đồng ý rõ ràng với việc tiết lộ đó hoặc trừ khi việc tiết lộ đó được pháp luật yêu cầu.

Bạn có quyền từ chối tham gia vào dự án này và bạn có thể quyết định ngừng trả lời các câu hỏi bất cứ lúc nào. Khi bạn hoàn thành bảng câu hỏi này, bạn sẽ được coi là đã đồng ý tham gia vào dự án nghiên cứu của chúng tôi và cho phép sử dụng dữ liệu thu thập được từ bảng câu hỏi này trong nghiên cứu trong tương lai. Nếu bạn muốn tham gia miễn phí khóa học trực tuyến “Kiến thức cơ bản về sáng tạo xã hội” do Social Business Creation tổ chức thì bạn có thể để lại email sau khi hoàn thành bảng khảo sát. Bạn có thể bỏ qua phần email nếu không muốn nhận món quà này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nghiên cứu này, vui lòng liên hệ với nghiên cứu viên chính, Mai Thái, theo số điện thoại hoặc địa chỉ email bên dưới.

Ban Đạo đức Nghiên cứu của HEC Montréal đã xác định rằng việc thu thập dữ liệu liên quan đến nghiên cứu này đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức đối với nghiên cứu liên quan đến con người. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đạo đức, vui lòng liên hệ với ban thư ký REB theo số (514) 340-6051 hoặc qua email tại cer@hec.ca.

Cảm ơn sự hợp tác quý báu của bạn!
Mai Thị Thanh Thái
Phó giáo sư
HEC Montréal
514-340-1069
mai.thai@hec.ca

Trân trọng cảm ơn.

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT

I.1. Giới tính
I.2 Độ tuổi
I.4. Anh/chị đang sinh sống ở khu vực nào
I.5. Tình trạng hiện tại (Anh/chị có thể chọn nhiều phương án trả lời dưới đây)
I.6. Ý nào dưới đây miêu tả chính xác trình độ học vấn cao nhất mà anh/chị đã hoàn thành?
I.7. Chuyên ngành bạn đã học (Anh/chị có thể chọn nhiều phương án trả lời dưới đây)
I.8. Hình thức giáo dục hoặc đào tạo nào về kinh doanh tạo tác động xã hội mà anh/chị đã tham gia
LƯU Ý: Kinh doanh tạo tác động xã hội được hiểu là kinh doanh áp dụng mô hình kết hợp yếu tố lợi nhuận với việc tạo tác động tích cực cho xã hội
I.9. Kinh nghiệm khởi nghiệp của anh/chị?
I.10. Mức thu nhập trung bình một tháng của anh/chị?

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Ý ĐỊNH LÀM KINH DOANH TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

1.1. Các phát biểu dưới đây mô tả về ý định kinh doanh tạo tác động xã hội của anh/chị. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

1.1. Ý định khởi nghiệp
Rất không đồng ýKhông đồng ýBình thườngĐồng ýRất đồng ý
1. Tôi hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ tham gia thành lập một doanh nghiệp tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. Mục tiêu nghề nghiệp của tôi là trở thành một doanh nhân tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về việc thành lập một doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong tương lai
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý

1.2. Các phát biểu dưới đây mô tả tiêu chí anh/chị lựa chọn tìm cơ hội khởi nghiệp để giải quyết vấn đề nêu trên. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

1.2. Tiêu chí chọn cơ hội khởi nghiệp xã hội
Rất không đồng ýKhông đồng ýBình thườngĐồng ýRất đồng ý
1. Phải có lãi tôi mới làm
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. Chỉ cần tạo được tác động xã hội là tôi làm
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. Phải tạo được tiếng vang tôi mới làm
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. NHẬN ĐỊNH CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
VÍ DỤ:
Vấn đề môi trường: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, sói mòn đất, v.v.
Vấn đề xã hội: Trầm cảm ở thanh niên, nghiện chơi game dẫn đến sức khỏe suy nhược, nạn trộm cắp, v.v.
2.2. Theo anh/chị việc doanh nghiệp tham gia giải quyết những thách thức này quan trọng đến mức độ nào?

2.3. Các phát biểu dưới đây mô tả lý do anh/chị muốn làm khởi nghiệp để giải quyết vấn đề nêu trên. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

2.3. Lý do làm khởi nghiệp xã hội
Rất không đồng ýKhông đồng ýBình thườngĐồng ýRất đồng ý
1. Vì tôi phải chịu hậu quả của những vấn đề đó
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. Vì những người quan trọng với tôi phải chịu hậu quả của những vấn đề đó
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. Vì tôi tự thấy có trách nhiệm phải giải quyết nó
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
4. Vì tôi có khả năng giải quyết nó
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
5. Vì tôi thấy nó đem lại cơ hội cho tôi phát triển
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
6. Vì trên thị trường có cơ hội phù hợp với các giá trị về xã hội và môi trường mà tôi muốn hướng tới
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
7. Vì nó cần thiết để kinh doanh bền vững
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2.4. Anh/chị nghĩ thế nào về cơ hội kinh doanh liên quan đến những vấn đề môi trường/xã hội mà anh/chị muốn giải quyết?

2.5. Các phát biểu dưới đây mô tả việc anh/chị tìm cơ hội khởi nghiệp để giải quyết vấn đề nêu trên. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

2.5. Cách tìm cơ hội khởi nghiệp xã hội
Rất không đồng ýKhông đồng ýBình thườngĐồng ýRất đồng ý
1. Khi tình cờ bắt gặp cơ hội thì tôi làm
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. Khi cơ quan/tổ chức trao cho tôi nhiệm vụ thì tôi làm
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. Tôi chủ động tìm kiếm cơ hội qua thông tin đại chúng
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
4. Tôi chủ động tìm kiếm cơ hội qua bạn bè, cộng sự, và đồng nghiệp
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
5. Tôi chủ động tìm kiếm cơ hội qua việc tham gia các khóa đào tạo và hội thảo
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
6. Tôi chủ động tìm kiếm cơ hội qua việc đọc sách và nghiên cứu
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
7. Tôi chủ động tìm kiếm cơ hội qua việc tiếp xúc lấy ý kiến từ các chuyên gia, cố vấn, và các nhà lãnh đạo
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
8. Tôi chủ động tìm kiếm cơ hội qua việc tham gia các tổ chức chuyên ngành
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. RÀO CẢN ĐỐI VỚI Ý ĐỊNH LÀM KINH DOANH TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

3.1. Các phát biểu dưới đây mô tả về rào cản đối với ý định làm kinh doanh tạo tác động xã hội. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu theo ý kiến cá nhân của anh/chị.

3.1. Rào cản đối với ý định khởi nghiệp
Rất không đồng ýKhông đồng ýBình thườngĐồng ýRất đồng ý
1. Thiếu kiến thức và kỹ năng cần thiết
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. Rất khó để bắt đầu kinh doanh riêng do không có sẵn hỗ trợ tài chính
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. Khó khởi nghiệp do thủ tục hành chính phức tạp
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
4. Rất khó để có được đầy đủ thông tin về cách bắt đầu kinh doanh
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
5. Gia đình không ủng hộ
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
6. Trường lớp và xã hội không ủng hộ
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
4. CẢM NGHĨ CÁ NHÂN

4.1. Các phát biểu dưới đây mô tả cách anh/chị nghĩ về bản thân ngay lúc này. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

4.1. Cảm nghĩ cá nhân
Rất không đồng ýKhông đồng ýBình thườngĐồng ýRất đồng ý
1. Khi nghĩ về những người thiệt thòi hoặc yếu thế trong xã hội, tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của họ
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. Khi thấy các hoàn cảnh khó khăn là tôi muốn giúp đỡ
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. Mọi người đều có nghĩa vụ giúp giải quyết các vấn đề mà xã hội gặp phải
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
4. Tôi có thể đóng góp để giải quyết một trong những vấn đề của xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
5. Tôi tin là mọi người đều có thể góp phần giải quyết các vấn đề trong xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
6. Tôi có kinh nghiệm làm việc liên quan đến một số vấn đề mà xã hội phải đối mặt
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
7. Tôi quen thuộc với các vấn đề mà xã hội phải đối mặt
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
8. Tôi thấy ý tưởng trở thành một doanh nhân tạo tác động xã hội rất hấp dẫn.
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
9. Tôi ủng hộ việc thành lập doanh nghiệp tạo tác động xã hội dưới bất cứ hình thức nào (tổ chức phi lợi nhuận, công ty tư nhân, công ty cổ phần, v.v.)
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
10. Tôi tin chắc mình sẽ thành công nếu tôi là doanh nhân tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
11. Nếu tôi nỗ lực và quyết tâm trở thành một doanh nhân tạo tác động xã hội, tôi sẽ có khả năng thành công cao theo kỳ vọng của bản thân
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
12. Nếu tôi trở thành một doanh nhân tạo tác động xã hội, rất có thể công ty của tôi sẽ thành công cao theo mục tiêu của công ty
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
13. Tôi có thể kiểm soát việc vận hành doanh nghiệp tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
14. Tôi sẵn sàng đi đầu trong việc làm cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp.
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
15. Tôi là người tiên phong đi trước những người khác trong việc giải quyết các nhu cầu xã hội.
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
16. Thông thường, vấn đề xã hội nào càng tích cực thì càng thúc đẩy tôi thực hiện các hành động cần thiết để giải quyết nó.
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
17. Tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì lợi ích của xã hội.
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
18. Tôi tin rằng mọi cá nhân nên sẵn sàng chấp nhận rủi ro vì lợi ích của xã hội.
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
19. Tôi có xu hướng hành động/làm việc tích cực để giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội.
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
20. Tôi có sức bền lớn khi trải qua các khó khăn trong cuộc sống
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
5. NHẬN ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

5.1. Các phát biểu dưới đây mô tả những hỗ trợ từ trường học đối kinh doanh tạo tác động xã hội. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu dựa trên quan điểm cá nhân của anh chị.

5.1. Ảnh hưởng của giáo dục
Rất không đồng ýKhông đồng ýBình thườngĐồng ýRất đồng ý
1. Trường học là môi trường sáng tạo để phát triển ý tưởng kinh doanh tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. Trường học nâng cao nhận thức về kinh doanh tạo tác động xã hội như một lựa chọn nghề nghiệp tạo sinh kế cho bản thân
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. Trường học mang lại các cơ hội kết nối cho người học tham gia các hoạt động kinh doanh tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
4. Trường học cung cấp cho người học các kiến thức cần thiết để bắt đầu một doanh nghiệp tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
5. Trường học mang lại trải nghiệm học tập liên quan đến doanh nghiệp tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
6. Trường học tổ chức các hoạt động ngoại khóa về khởi nghiệp tạo tác động xã hội (hội thảo, hội nghị, trại hè, cuộc thi, v.v.)
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
7. Trường học có nhiều nguồn hỗ trợ cho người học về khởi nghiệp tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
8. Trường học sắp xếp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu cho người học về khởi nghiệp tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
9. Trường học cung cấp cho người học những ý tưởng để bắt đầu một doanh nghiệp tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
10. Trường học giúp tôi phát triển các kỹ năng doanh nghiệp (ví dụ: sáng tạo, giải quyết vấn đề, lãnh đạo)
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
11. Trường học đã trang bị cho tôi kỹ năng cần thiết để vượt qua các thách thức trong kinh doanh tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý

5.2. Các phát biểu dưới đây mô tả những hỗ trợ từ các cơ quan tổ chức đối với ý định khởi nghiệp tạo tác động xã hội của anh/chị. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu dựa trên quan điểm cá nhân của anh/chị.

5.2. Ảnh hưởng của tổ chức
Rất không đồng ýKhông đồng ýBình thườngĐồng ýRất đồng ý
1. Ở địa phương của tôi có nhiều chương trình hoặc sáng kiến hỗ trợ cho các doanh nhân tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. Tôi có thể dễ dàng tiếp cận các chương trình hoặc sáng kiến hỗ trợ cho các doanh nhân tạo tác động xã hội tại địa phương của mình
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. Các chính sách và quy định hiện nay của chính phủ hỗ trợ tốt cho sự phát triển của các doanh nghiệp tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
4. Hỗ trợ từ các tổ chức trong xã hội đã thôi thúc tôi trở thành doanh nhân tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
5.3. Bạn đã từng nhận được hỗ trợ nào từ các cơ quan chính phủ, các trung tâm khởi nghiệp, hoặc các tổ chức hỗ trợ khác ?
Nếu bạn đã từng nhận được hỗ trợ thì sự hài lòng của bạn ở mức độ nào?
5.4. Anh/chị biết bao nhiêu chương trình hoặc sáng kiến hỗ trợ cụ thể dành cho các doanh nhân tạo tác động xã hội?

5.5. Các phát biểu dưới đây mô tả những hỗ trợ từ cộng đồng đối với ý định khởi nghiệp xã hội của anh/chị. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu dựa trên ý kiến cá nhân.

5.5. Ảnh hưởng của cộng đồng
Rất không đồng ýKhông đồng ýBình thườngĐồng ýRất đồng ý
1. Tôi tin là mọi người sẽ ủng hộ tôi nếu tôi muốn thành lập một doanh nghiệp tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
2. Những người quan trọng với tôi khuyến khích tôi trở thành một doanh nhân tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
3. Những người quan trọng với tôi nói là tôi sẽ thành công khi làm một doanh nhân tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý
4. Những người quan trọng với tôi sẽ tự hào khi tôi là một doanh nhân tạo tác động xã hội
Rất không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý
Rất đồng ý

Cuộc khảo sát đến đây là kết thúc!

Xin trân trọng cảm ơn quý anh/chị đã tham gia cuộc khảo sát này.