Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

BẢNG KHẢO SÁT PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VỀ KHỞI NGHIỆP XÃ HỘI

Xin kính chào quý anh/chị,

Hiện nay nhóm tác giả đang thực hiện nghiên cứu về các yếu tố quyết định đến ý định khởi nghiệp xã hội. Bảng câu hỏi này là một phần của dự án nghiên cứu về Sáng tạo Doanh nghiệp Tạo tác động Xã hội tại HEC Montréal. Các nội dung phỏng vấn dưới đây chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, không đại diện cho ý chí hay quyết định của bất kỳ cá nhân tham gia thảo luận nào trong các sự việc cụ thể.

Quý anh/chị vui lòng dành ít thời gian chia sẻ ý kiến/quan điểm của chính bản thân mình đối với các phát biểu/nhận định được nêu trong bảng khảo sát dưới đây. Vì ấn tượng đầu tiên của bạn phản ánh rõ nhất ý kiến thực sự của bạn nên xin bạn vui lòng trả lời các câu hỏi trong bảng câu hỏi này mà không có bất kỳ sự do dự nào. Không có giới hạn thời gian để hoàn thành bảng câu hỏi, mặc dù chúng tôi ước tính rằng việc này sẽ mất khoảng 20 phút.

Sự phản hồi khách quan quý báu của quý anh/chị góp phần quan trọng giúp nghiên cứu này được hoàn thành. Chúng tôi mong rằng câu trả lời của anh/chị hoàn toàn là ý kiến cá nhân và không bị ảnh hưởng bởi những nhận định chung của xã hội hay thông tin từ tạp chí, sách báo, v.v.

Xin cam kết tất cả các thông tin tại Bảng khảo sát này là khuyết danh. Thông tin được thu thập sẽ được ẩn danh và sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt. Nó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nâng cao kiến thức và phổ biến các kết quả tổng thể trong các diễn đàn học thuật hoặc chuyên môn.

Nhà cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu trực tuyến đồng ý không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào (hoặc bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến người tham gia nghiên cứu này) cho bất kỳ người dùng nào khác hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào (kể cả giáo viên giới thiệu sinh viên đến với khảo sát này), trừ khi người trả lời đồng ý rõ ràng với việc tiết lộ đó hoặc trừ khi việc tiết lộ đó được pháp luật yêu cầu.

Bạn có quyền từ chối tham gia vào dự án này và bạn có thể quyết định ngừng trả lời các câu hỏi bất cứ lúc nào. Khi bạn hoàn thành bảng câu hỏi này, bạn sẽ được coi là đã đồng ý tham gia vào dự án nghiên cứu của chúng tôi và cho phép sử dụng dữ liệu thu thập được từ bảng câu hỏi này trong nghiên cứu trong tương lai. Nếu bạn muốn tham gia miễn phí khóa học trực tuyến “Kiến thức cơ bản về sáng tạo xã hội” do Social Business Creation tổ chức thì bạn có thể để lại email sau khi hoàn thành bảng khảo sát. Bạn có thể bỏ qua phần email nếu không muốn nhận món quà này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về nghiên cứu này, vui lòng liên hệ với nghiên cứu viên chính, Mai Thái, theo số điện thoại hoặc địa chỉ email bên dưới.

Ban Đạo đức Nghiên cứu của HEC Montréal đã xác định rằng việc thu thập dữ liệu liên quan đến nghiên cứu này đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức đối với nghiên cứu liên quan đến con người. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đạo đức, vui lòng liên hệ với ban thư ký REB theo số (514) 340-6051 hoặc qua email tại cer@hec.ca.

Cảm ơn sự hợp tác quý báu của bạn!
Mai Thị Thanh Thái
Phó giáo sư
HEC Montréal
514-340-1069
mai.thai@hec.ca

Trân trọng cảm ơn.

I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT

I.1. Giới tính
I.2 Độ tuổi
I.4. Anh/chị đang sinh sống ở khu vực nào
I.5. Tình trạng hiện tại (Anh/chị có thể chọn nhiều phương án trả lời dưới đây)
I.6. Ý nào dưới đây miêu tả chính xác trình độ học vấn cao nhất mà anh/chị đã hoàn thành?
I.7. Chuyên ngành bạn đã học (Anh/chị có thể chọn nhiều phương án trả lời dưới đây)
I.8. Hình thức giáo dục hoặc đào tạo nào về kinh doanh tạo tác động xã hội mà anh/chị đã tham gia
LƯU Ý: Kinh doanh tạo tác động xã hội được hiểu là kinh doanh áp dụng mô hình kết hợp yếu tố lợi nhuận với việc tạo tác động tích cực cho xã hội
I.9. Kinh nghiệm khởi nghiệp của anh/chị?
I.10. Mức thu nhập trung bình một tháng của anh/chị?

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Ý ĐỊNH LÀM KINH DOANH TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

1.1. Các phát biểu dưới đây mô tả về ý định kinh doanh tạo tác động xã hội của anh/chị. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

1.2. Các phát biểu dưới đây mô tả tiêu chí anh/chị lựa chọn tìm cơ hội khởi nghiệp để giải quyết vấn đề nêu trên. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

2. NHẬN ĐỊNH CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
VÍ DỤ:
Vấn đề môi trường: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, sói mòn đất, v.v.
Vấn đề xã hội: Trầm cảm ở thanh niên, nghiện chơi game dẫn đến sức khỏe suy nhược, nạn trộm cắp, v.v.
2.2. Theo anh/chị việc doanh nghiệp tham gia giải quyết những thách thức này quan trọng đến mức độ nào?

2.3. Các phát biểu dưới đây mô tả lý do anh/chị muốn làm khởi nghiệp để giải quyết vấn đề nêu trên. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

2.4. Anh/chị nghĩ thế nào về cơ hội kinh doanh liên quan đến những vấn đề môi trường/xã hội mà anh/chị muốn giải quyết?

2.5. Các phát biểu dưới đây mô tả việc anh/chị tìm cơ hội khởi nghiệp để giải quyết vấn đề nêu trên. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

3. RÀO CẢN ĐỐI VỚI Ý ĐỊNH LÀM KINH DOANH TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

3.1. Các phát biểu dưới đây mô tả về rào cản đối với ý định làm kinh doanh tạo tác động xã hội. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu theo ý kiến cá nhân của anh/chị.

4. CẢM NGHĨ CÁ NHÂN

4.1. Các phát biểu dưới đây mô tả cách anh/chị nghĩ về bản thân ngay lúc này. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu.

5. NHẬN ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TẠO TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

5.1. Các phát biểu dưới đây mô tả những hỗ trợ từ trường học đối kinh doanh tạo tác động xã hội. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu dựa trên quan điểm cá nhân của anh chị.

5.2. Các phát biểu dưới đây mô tả những hỗ trợ từ các cơ quan tổ chức đối với ý định khởi nghiệp tạo tác động xã hội của anh/chị. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu dựa trên quan điểm cá nhân của anh/chị.

5.3. Bạn đã từng nhận được hỗ trợ nào từ các cơ quan chính phủ, các trung tâm khởi nghiệp, hoặc các tổ chức hỗ trợ khác ?
Nếu bạn đã từng nhận được hỗ trợ thì sự hài lòng của bạn ở mức độ nào?
5.4. Anh/chị biết bao nhiêu chương trình hoặc sáng kiến hỗ trợ cụ thể dành cho các doanh nhân tạo tác động xã hội?

5.5. Các phát biểu dưới đây mô tả những hỗ trợ từ cộng đồng đối với ý định khởi nghiệp xã hội của anh/chị. Quý anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với từng phát biểu dựa trên ý kiến cá nhân.

Cuộc khảo sát đến đây là kết thúc!

Xin trân trọng cảm ơn quý anh/chị đã tham gia cuộc khảo sát này.